Yksityisyyssuoja

Rekisteröityminen Ensio Music -verkkokauppaan on maksutonta eikä edellytä tilaamista. Asiakkaan antamia tietoja käytetään ainoastaan tilausten käsittelyyn/postittamiseen. Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille, emmekä lähetä suoramarkkinointia.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 19.1.2007

Rekisterinpitäjä
Oy Ensio Music Ltd
Rautakatu 5
20520 Turku
Y-tunnus 0409128-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marco Hakala, tuottaja
Oy Ensio Music Ltd
Rautakatu 5
20520 Turku
marco.hakala@ensiomusic.com

Rekisterin nimi
Oy Ensio Music Ltd:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Oy Ensio Music Ltd:n verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilattujen tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle. Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja: nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Oy Ensio Music Ltd:n verkkokaupan sivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Oy Ensio Music Ltd:n verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.

Tiedon korjaaminen
Rekisteröity voi itse korjata virheellisen yhteystietonsa tai hän voi ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Takaisin
Copyright © 2006-2007 Oy Ensio Music Ltd